سفر داخلی یا داخلی؟
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸  

نمی دونم که سفر به ایران برای کیان سفر خارجی محسوب میشد یا داخلی بهرحال در تاریخ ٢ دی ١٣٨٨ مصادف با ٢٢ دسامبر ٢٠٠٨ عازم ایران شدیم. ظرف مدت این ٢ هفته، کیان فرصت یافت تا با صدای قوم و خویشها آشنا بشه، در ضمن شاهد عقد عموش هم در تاریخ ٨ دی (٢٨ دسامبر) بود. اما از همه مهمتر روز ٩ دی بود که فهمیدیم کیان بابا کاکل زریه!


کلمات کلیدی: کیان بابا ،ایران ،مالزی ،کرمان